Jaki elektrostymulator? - Serwis o elektrostymulacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zastosowania Rehabilitacja po udarze mózgu
Rehabilitacja po udarze mózgu

Rehabilitacja po udarzeKonsekwencją wystąpienia udaru mózgu jest utrata określonych funkcji organizmu, za które odpowiadały uszkodzone w wyniku udaru obszary mózgu. Do najczęstszych objawów udaru mózgu należy zaliczyć wszelkiego rodzaju niedowłady oraz paraliż części ciała. Rehabilitacja po udarze jest w tym zakresie długa, dość skomplikowana i nie zawsze prowadzi do odzyskania pełnej sprawności.

Jedną z częściej stosowanych tu metod leczniczych jest elektrostymulacja czynnościowa (FES), która polega na pobudzaniu mięśni pozbawionych kontroli ośrodkowego układu nerwowego. Zabiegi takie mają na celu uaktywnienie mięśni do pracy, co jest bardzo korzystne przy występowaniu spastyczności oraz przy zaniku mięśni, które przestały wykonywać już swoje naturalne funkcje. Jest to zatem elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa EMS lub jej odmiany wykorzystujące specjalne kształty impulsów pobudzających.

Inny, równoległy zestaw działań terapeutycznych koncentruje się na usprawnieniu funkcji samego mózgu, czyli organu, który bezpośrednio został uszkodzony w wyniku udaru. Chociaż komórki nerwowe mózgu nie posiadają zdolności regenerowania się, to okazuje się, że mogą zmieniać swoją rolę, w szczególności mogą zastąpić w działaniu inne komórki, które uległy uszkodzeniu. Trzeba je tylko do tego zmusić. Cechę tą określa się mianem neuroplastyczności mózgu.

Jedną ze stosowanych tu metod leczniczych jest tzw. biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne. Jest to technika obrazowania tych czynności fizjologicznych mózgu, które w wyniku choroby nie poddają się woli pacjenta. Biofeedback angażuje mózg do pracy, czemu sprzyja również większa wiara pacjenta, który bez zastosowania tej techniki nie miał szansy zaobserwować jakiejkolwiek reakcji. W konsekwencji mózg zaczyna się uczyć poprzez znajdywanie nowych sposobów kontroli tych mięśni, które zostały pozbawione ośrodkowego sterowania.

Pozostając w kręgu zagadnienia elektrostymulacji, należy zwrócić tu uwagę na to, że większość stosowanych tu rozwiązań bazuje na analizie sygnałów EMG, czyli biologicznych impulsów związanych z aktywnością mięśni. W szczególności są to te sygnały, które są wysyłane przez mózg i które w wyniku udaru zostały znacznie osłabione. Wykrycie takiego sygnału jest natychmiast obrazowane pacjentowi w formie wzrokowej lub dźwiękowej. Nie jest to co prawda klasyczna elektrostymulacja, gdyż nie dochodzi tu do stymulacji prądem. Odbywa się tu jednak swoista stymulacja mózgu, co wynika z wykorzystania zjawisk o charakterze elektrycznym. Bardziej zaawansowane rozwiązania stosują tu ponadto elektrostymulację EMS w odpowiedzi na wykryte sygnały EMG. Urządzenie wysyła wtedy do mięśni impuls elektryczny, który doprowadza do skurczu mięśniowego, co oznacza że mamy tu do czynienia jakby ze wzmocnieniem osłabionego sygnału płynącego z mózgu. Nie trzeba dodawać, że ma to zasadnicze znaczenie na cały efekt leczniczy za pomocą biofeedback'u.

Wśród narzędzi wykorzystujących powyższą metodę na dużą uwagę zasługuje aparat NeuroMoveNeuroMove - rehabilitacja po udarze opracowany przez firmę Zynex Medical z USA. NeuroMove jest efektywnym urządzeniem do reedukacji mózgu po przebytym udarze mózgu, a także po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Wyjątkowość tego urządzenia polega na zastosowaniu odpowiednich algorytmów, które z odbieranego "szumu" sygnałów EMG są w stanie właściwie rozpoznać sygnały odpowiadające próbie poruszenia kończyną, co w wielu innych rozwiązaniach jest dość trudne. Warte podkreślenia jest również to, że aparat NeuroMove został zaprojektowany do zastosowań nie tylko w placówkach medycznych, ale również w warunkach domowych.

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 NeuroMove - podsumowanie badań klinicznych